Tomáš Havlíček
Certifikace ČSN EN ISO 9001:2001, verze: 1.2
Nabídka práce Objednat Původní stránky Login

Elektromontáže

Realizujeme:

  • kabelové vedení 1kV,22kV,35kV
  • venkovní vedení 1kV,22kV,35kV
  • transformační stanice
  • veřejné osvětlení
  • hromosvody (bytové i průmyslové stavby)
  • revize a údržba elektrických zařízení

Politika jakosti

Vlastníme certifikáty kvality