Tomáš Havlíček
Certifikace ČSN EN ISO 9001:2001, verze: 1.2
Nabídka práce Objednat Původní stránky Login

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

Tomáš Havlíček je firma, jejíž činností jsou:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, elektroinstalace a projekční práce, silniční nákladní doprava.

Firma působí od roku 1991 v oblasti elektromontážních prácí v bytové i průmyslové výstavbě. Provádí výstavbu, opravy a údržbu veřejného osvětlení, hromosvodů, inženýrských sítí nízkého a vysokého napětí včetně všech revizí. Dále se zabýváme zemními pracemi a autodopravou.


Vedení společnosti Tomáš Havlíček se dohodlo na následující politice IS:

  • neustále zlepšovat systém a výkonnost managementu kvality a životního prostředí v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
  • zajišťovat stálé zlepšování a inovace služeb, poskytovaných zákazníkům
  • v návaznosti na výše uvedené normy zajišťovat způsobilost pracovníků pro poskytování služeb na vyšší úrovni než jaké dosahuje konkurence
  • reagovat na veškeré podněty spolupracovníků, rychle ověřovat navržená řešení a zavádět je do praxe
  • plnit povinnosti platných právních předpisů a jiných požadavků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP
  • zlepšovat podmínky při pracovních procesech a preventivními opatřeními pečovat o ochranu životního prostředí a snižování negativních dopadů činností firmy na životní prostředí
  • vyhledávat a eliminovat rizika vznikající na pracovištích, s těmito riziky seznamovat všechny zainteresované osoby a tím spoluvytvářet bezpečné, zdraví nezávadné pracovní prostředí a předcházet poškození zdraví

Hlavní zásady politiky IS rozpracuje vedení firmy do konkrétních cílů s určením odpovědností a termínů. Vedení firmy Tomáš Havlíček očekává od všech pracovníků loajalitu, dodržování firemní kultury a ztotožnění se s přijatou politikou a cíli IS a rovněž vyzývá všechny pracovníky, aby trvale podávali náměty, vedoucí ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Tyto připomínky mohou významně přispět k rozvoji firmy a tím zpětně také ke zlepšení podmínek práce každého pracovníka.


V Čáslavi dne 1.11.2017

Tomáš Havlíček
majitel

Politika jakosti

Vlastníme certifikáty kvality